Begravelse eller bisættelse

Valget mellem begravelse eller bisættelse er et af de første, man skal træffe som pårørende til en afdød, hvis afdøde ikke allerede har besluttet sig før sin bortgang. Og nej, det er ikke det samme, selv om man ofte blot siger ’begravelse’ om begge former for højtideligheder.

Den største forskel på de to måder at tage afsked på er, hvordan kisten håndteres efter højtideligheden. Ved en begravelse bliver kisten nedsænket i jorden på et udvalgt gravsted på kirkegården. Ved en bisættelse sker den rituelle jordpåkastelse inde i kirken, og når højtideligheden er forbi, kører en rustvogn kisten til krematoriet. Efter 8-14 dage bliver asken udleveret til familien i den urne, der er blevet valgt, og herefter er det op til de pårørende at få urnen begravet eller få asken spredt til havs.

For at få tilladelse til at sprede asken til havs, skal afdøde selv have udtrykt ønske om det skriftligt – og ellers skal man som pårørende kunne godtgøre, at det var et ønske. Hos Bedemanden Tørring - Uldum og omegn hjælper vi gerne med at indhente de relevante tilladelser. Husk, at askespredning skal foregå over åbent vand (hav eller store fjorde – ikke en sø), og at urner med aske ikke må nedsænkes i havet.