Den sidste rejse i andre kulturer

I Danmark er langt de fleste kristne, og det er kutyme, at en afdød bliver enten begravet eller bisat. Man skelner typisk mellem to forskellige højtideligheder – den kirkelige, hvis afdøde var medlem af folkekirken, og den borgerlige, hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken. En borgerlig højtidelighed er typisk en bisættelse, der finder sted i hjemmet, et kapel eller et andet, ikke-kirkeligt rum.

Folk fra andre trosretninger end den kristne tro, holder også typisk en borgerlig højtidelighed.

Skikke og traditioner i islam

Lige som i kristendommen er der forskellige skikke og traditioner knyttet til et dødsfald i islam. En af de vigtigste traditioner er, at begravelsen skal foregå så hurtigt som muligt efter dødens indtræffen – helst kun 24 timer. Det sker ud fra respekt for den afdøde.

Når en muslim dør, siger de pårørende en janazah – en særlig begravelsesbøn – over ham/hende. De vasker den afdøde og iklæder ham/hende i hvide ligklæder.

Som muslim må man hverken blive brændt eller begravet i en kiste. I stedet begraves man liggende på siden – uden kiste. Det er kun på den muslimske gravplads i Brøndby, hvor det er tilladt at begrave nogen, uden at de er i en kiste. På særligt indrettede områder af enkelte andre kirkegårde rundt om i landet er der indviet jord til muslimske begravelser – disse skal dog være med en kiste.

Skikke og traditioner i jødedommen

Også i jødedommen lægger man vægt på, at begravelsen sker hurtigt efter et dødsfald af respekt. Afdøde bliver vasket, får en hvid dragt af linned på og bliver lagt i en uudsmykket kiste. Som troende jøde må man ikke blive kremeret. Hvis begravelsen foregår i Danmark, bliver der ofte lagt lidt jord fra Det Hellige Land ned i kisten sammen med afdøde.

En jødisk begravelse i Danmark sker fra et kapel, og afdøde bliver stedt til hvile på en jødisk kirkegård eller i et særligt indrettet område af den valgte kirkegård. På Vestre Kirkegård i København har Mosaisk Trossamfund sit eget begravelsesområde, og på Nørrebro i København og i Fredericia ligger der en jødisk begravelsesplads.

Skikke og traditioner i hinduismen

Som troende hinduist er det vigtigt at dø derhjemme, og jo flere venner og familiemedlemmer, der er til stede, jo bedre. Efter dødens indtræffen bliver afdøde gjort i stand, og en af skikkene er at vaske med vand eller mælk. Herefter bliver der smurt sandelmasse eller hellig aske på afdødes pande. Når det er sket, bliver afdøde klædt på og lagt i husets forgang med ansigtet vendt mod syd.

Hinduer bliver typisk kremeret, og asken bliver spredt over en hellig flod. I Danmark er det ved nogle krematorier muligt at pårørende følger kisten helt til kremeringsovnen og er med til at sætte kremeringen i gang. Det er kutyme at sende asken til hjemlandet og få den spredt der.