Begravelseshjælp

Vi er naturligvis behjælpelige med at søge om begravelseshjælp.

Man kan søge om begravelseshjælp i afdødes hjemkommune.

Beløbet bliver beregnet på baggrund af den afdødes og eventuelle ægtefælles formue.

Men der er undtagelser, hvis afdøde er:

  • 1. under 18 år - så er hjælpen på kr. 9.400,- i 2019.
  • 2. Født før 1. april 1957 - så er man under alle omstændigheder, uanset formue, garanteret et beløb på 1.050 kr., hvis man søger begravelseshjælpen.

Der er flere betingelser for at få udbetalt den formuebetingende hjælp, men det maskimale beløb er kr. 11.200,- i 2019.

Satserne bliver reguleret ved begyndelsen af hvert år.

Begravelseshjælpen kan i dag søges elektronisk hos Udbetaling Danmark, og begravelsesforretningen naturligvis er behjælpelige med at udarbejde ansøgningen korrekt.