Vi hjælper med at arrangere højtideligheden

Når der sker et dødsfald, er der mange ting at tage stilling til. Af og til har afdøde udtrykt ønske om, hvordan vedkommende gerne vil begraves eller bisættes – eventuelt i dokumentet Min sidste vilje – men ofte er der ikke blevet talt om, hvordan højtideligheden skal foregå.

Hos Bedemanden Tørring - Uldum og omegn hjælper vi med at arrangere højtideligheden på en måde, der imødekommer eventuelle ønsker fra afdøde og de ønsker, du har til en dag, som du gerne skal kunne tænke tilbage på som en god og mindeværdig dag.

Ved den indledende samtale drøfter vi bl.a. følgende:

  • Ønsker I som pårørende en ceremoni/udsyngning fra hjemmet/sygehuset/plejehjemmet forud for højtideligheden?
  • Skal afdøde bisættes (kremeres) eller begraves. Ved bisættelsen køres kisten til krematoriet efter højtideligheden, mens den ved begravelse bliver sænket i jorden.
  • Hvor og hvornår skal højtideligheden holdes – kirke eller kapel? (Hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken, er det muligt at afholde en højtidelighed i kapellet på kirkegården eller sygehuset)
  • Blomster i kirken/på kisten, dødsannonce, gravsted, gravsten, mindesamvær, kaffebord mv.

I langt de fleste tilfælde kan det lade sig gøre at få aftaler og detaljer på plads med det samme. I enkelte tilfælde, f.eks. ved aften- eller weekendmøder, kan der dog gå til dagene efter.

højtideligheden