Skifteret

Det er skifteretten, der sørger for at opgøre boet, når der er sket et dødsfald. Hvis du står som kontaktperson på dødsanmeldelsen, som udfyldes sammen med Bedemanden Tørring – Uldum og omegn, vil du inden for ca.1-2 uger fra dødsfaldet modtage et brev fra skifteretten, hvor der står at du skal kontakte Skifteretten telefonisk og drøfte, hvordan boet skal behandles. Det sker ved at kigge på afdødes familierelationer og formueforhold.

Er der flere arvinger, skal du have en fuldmagt til at stå for bobehandlingen. Det er nemlig oftest mest praktisk, at der er én, der står for boets behandling. Fuldmagten hedder en Skiftefuldmagt, og den kan downloades på www.domstol.dk (åbner i et nyt vindue).

Det er ikke kun, når velhavende mennesker, går bort, at boet skal skiftes. De fleste efterlader sig en vis mængde værdigenstande, enten i form af indestående i banken, smykker, indbo mv. Man kalder det at skifte, når disse værdigenstande bliver gjort op og overdraget til en ny ejer.

Før boet er blevet behandlet, og skifteretten har udstedt en skifteretsattest, må ingen af arvingerne bruge af eller dele værdigenstandene. Eventuelle penge må heller ikke bruges til at betale afdødes regninger med.

For yderligere information om gældende regler i forbindelse med arveloven se her (åbner i et nyt vindue).